NIEUWE PLUSKLASSEN


De zogenaamde Plusklas is van start gegaan. Het doel van de Plusklas is om de leerlingen die zich vervelen in de reguliere klas omdat ze de stof al beheersen, een extra uitdaging te bieden.


De leerlingen gaan een jaar lang werken aan projecten, gaan zelf op onderzoek uit en leren samen te werken. Met verschillende oefeningen wordende leerlingen extra gestimuleerd om hun vaardigheden te ontwikkelen en wordt hun brein geprikkeld.

Dit jaar doen er 34 leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen mee met het aanvullende programma. Van bijna alle basisscholen zijn er begaafde leerlingen die één dag in de week niet naar school gaan maar naar de Plusklas.

Dit jaar zijn er 3 Plusklassen gestart!