PLUSKLAS STOPT


Eind van deze maand juni stopt de Plusklas. De Plusklassen van dit schooljaar zijn de laatsten in de reeks. Na vier jaar dragen wij het concept over aan de scholen. De scholen gaan vanaf komend schooljaar nu zelf uitvoering geven aan het Plusonderwijs.


Op donderdag 29 juni om 13 uur is de slotbijeenkomst waar we stil staan bij een mooie tijd. Graag bedanken wij iedereen die heeft geholpen de afgelopen vier jaar!