ONZE ACTIVITEITEN


De stichting heeft op dit moment drie verschillende activiteiten lopen;

  1. Talentenlessen
  2. Weekendschool
  3. Plusklas


Daarnaast speelt de stichting een faciliterende rol bij de organisatie van de jaarlijkse 5 mei-activiteiten op Bonaire.


TALENTLESSEN


De stichting biedt voor alle leerlingen van groep 7 en 8 Talentenlessen aan. Eén keer in de week krijgen de leerlingen bij de opvang training in het ontdekken en beheersen van hun competenties. De Talentenlessen zijn er op gericht leerlingen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar oud te stimuleren hun (verborgen) talenten te ontdekken en ontwikkelen. Gedurende het schooljaar worden de leerlingen 1.5 uur per week begeleid door een vaste docent en zijn of haar assistent.

Bon Kuido

In 2021 hebben wij op Kolegio San Luis Bertran, Kolegio san Bernardo, Skol Amplio Papa Cornes, Rayo di Solo en De Pelikaan aan leerlingen les mogen geven. Hiermee hebben wij in bijna alle wijken en buurten meer dan 80 leerlingen kunnen bereiken.

Wanneer een leerling voor de eerste keer aan een Talentenles deelneemt, wordt er samen met de docent een paspoort ingevuld. In dit paspoort worden de vaardigheden en competenties van de leerling beschreven. Gedurende het jaar wordt aan de vaardigheden gewerkt met opdrachten, spellen en andere praktische

activiteiten. Langzaam wordt voor de leerling duidelijk waar sterktes en zwaktes liggen.

WEEKENDSCHOOL


Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is de Weekendschool. Op zaterdagochtend gaan we op bezoek bij bedrijven en instellingen bij inspirerende beroepen. Aan de hand van een enthousiaste gastdocent krijgen we inzicht in de verschillende beroepen op het eiland.

Deze ochtend is met name bedoeld voor eerste en tweedejaars. Leerlingen van Liseo en VMBO krijgen meer inzicht in de diverse beroepen en krijgen een idee van welke beroep kan passen bij hun eigen interesses en vaardigheden.

Door het werken aan hun portfolio ontstaat een beter inzicht in hun mogelijkheden en de weg via studie en stage naar een mogelijke baan.

PLUSKLAS

Sinds 2020 komen leerlingen van PO wekelijks naar de Plusklas. Leerlingen met hogere begaafdheid en/of andere leerbehoefte krijgen de kans in de Plusklas. Eén dag in de week gaan ze niet naar reguliere school maar naar de Plusklas.

De Plusklas is niet op school maar op een eigen locatie en bestaat uit leerlingen van de verschillende basisscholen. Hier ontmoeten ze gelijkgestemden en werken ze samen aan projecten. De nadruk ligt op het beheersen van hun executieve functies en versterken van hun mindset.

In een persoonlijk Groeidocument worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.

In 2021 hebben 36 leerlingen van groep 5 tot en met 8 dit aanvullend onderwijs mogen volgen.


5 MEI COMITÉ

De stichting speelt een ondersteunende rol in het 5 mei comité Bonaire. Dit comité organiseert jaarlijks de activiteiten rondom bevrijdingsdag.

In 2022 hebben wij in samenwerking met TerramarMuseum en SKALmuseum Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen is stil gestaan bij het thema “Vrijheid en democratie”.

In 2023 worden jongeren de belangrijkste doelgroep van de Vrijheids-activiteiten.